Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/25

Informace o přijímacím řízením na střední školu naleznete v sekci Odborná škola -> Přijímací řízení nebo pod odkazem zde.

Vyhlášení ředitelského volna - 26. a 27. 2. 2024

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pondělí 26. února 2024 a úterý 27. února 2024 ředitelské volno. Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 26. 2. 2024 a 27. 2. 2024 v provozu školní výdejna a školní družina. Toto ředitelské volno přímo navazuje na jarní prázdniny. 

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační a provozní důvody při zajištění výuky a chodu školy. 

Pro žáky, jejichž rodiče by v souvislosti s tímto ředitelským volnem měli komplikovanou situaci v zaměstnání, bude zajištěn ve škole dozor v rozsahu běžné doby vyučování. 

Tento požadavek prosím nahlaste ředitelce školy do pátku 19. ledna 2024.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vánoční prázdniny 2023/2024

Vážení rodiče,

vánoční prázdniny začínají 23. prosince 2023 a končí 2. ledna 2024. Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Informace ke stávce ve školách

Zaměstnanci OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 nesouhlasí se snižováním finančních prostředků do rozpočtu škol. I přes tento nesouhlas zůstane provoz školy dne 27. 11. 2023 bez omezení.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Prevence nemocnosti

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a jiném vzdělávání má škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání. Jde nejen o obecná pravidla zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Vzhledem ke stále horší situaci a k ochraně nejen dětí, ale i svých zaměstnanců a jejich rodin prosím dodržujte důsledně následující zásady a opatření.

Rodič má povinnost přivádět dítě do školy pouze zcela zdravé, nejevící známky nachlazení, infekčních nemocí. Dítě s vážným nachlazením či jinou infekční chorobu nemůže do školy docházet.

Mějte toto, prosím, na paměti a raději dopředu zamezte řešení této situace na místě.

Rodič po předání dítěte vyčká, až zkontrolujeme jeho zdravotní stav a teprve potom odchází. Po celou dobu pobytu dítěte ve škole prosím, aby byl rodič (zákonný zástupce dítěte, žáka) na telefonu pro případ náhlého onemocnění dítěte tak, aby mohl být neprodleně informován o zdravotním stavu svého dítěte a následně bezodkladně vyřešit odchod dítěte domů.

Děkuji za respektování těchto opatření.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Prevence kyberšikany

Vážení rodiče,

v rámci prevence v tématu kyberprostoru s žáky probíráme, jak je vhodné reagovat, pokud jim někdo na internetu ubližuje (či se chová nevhodně). Jednou z funkčních možností je, si daného uživatele zablokovat. Proto bychom rádi připomněli konkrétní možnosti, jak uživatele zablokovat:

Zablokovaní v Messengeru je možno provést v sekci Chaty -> Soukromí a bezpečnost -> Blokované účty -> v pravém horním rohu ikonka profilu se znamínkem plus -> do nabídky vepsat jméno.

Zablokování ve WhatsApp: V pravém horním rohu jsou tři tečky -> Nastavení -> Soukromí -> Zablokované kontakty -> v pravém horním rohu ikonka profilu se znamínkem plus -> do nabídky vepsat jméno.

Zablokování na Instagramu: Vpravo dole je ikonka profilu -> v pravém horním roku jsou tři vodorovné čárky -> Nastavení a soukromí -> Blokování -> v pravém horním rohu je znamínko plus -> do nabídky vepsat jméno.

Zablokování na TikToku: v profilu problémového uživatele je vpravo nahoře šipka -> po rozkliknutí se objeví široká nabídka funkcí -> Blokovat je v dolním řádku.

Odblokování uživatele je možné realizovat stejnou cestou.

Kromě toho bychom ještě rádi připomněli minimální věkovou hranici, kterou mají aplikace v podmínkách registrace. Při registraci a užívání v nižším věku by děti měly mít svolení rodiče/zákonného zástupce.

Facebook – 13 let

Messenger – 13 let

WhatsApp – 16 let

Instagram – 13 let

TikTok – 13 let

Chtěli bychom Vás poprosit, důrazně toto připomeňte Vašim dětem a společně si nimi projděte nastavení jejich sociálních sítí.

Je možné, že díky tomuto nastavení se předejde některým konfliktům, které vznikají v kyberprostoru.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy