Testování ve škole od 3. 1. 2022

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. a dle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 bude realizováno toto opatření: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků ZŠ, SŠ 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí. Pokud nebude žák v tyto dny ve škole přítomen, bude se testovat v den nástupu do školy.
Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. 
Bezinfekčnost je také možno doložit předložením potvrzení o absolvovaní nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
Pokud si zákonný zástupce dítěte dodá vhodnější certifikovaný test, je možné otestovat žáka i tímto způsobem.
Or Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu, jako v předešlém období. 
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna v termínu 31. 1. - 3. 2. 2022

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, od pondělí 31. ledna 2022 do čtvrtka 3. února 2022 ředitelské volno. Ředitelské volno se týká provozu odborné školy, základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude v tomto termínu v provozu školní výdejna a školní družina.

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna je realizace rekonstrukce relaxačních místností školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření mateřské školy v termínu 31. 1. - 11. 2. 2022

Vážení rodiče,

v souvislosti s rekonstrukcí relaxačních místností školy bude ve dnech 31. 1. 2022 – 11. 2. 2022 uzavřen provoz naší mateřské školy. V tomto termínu budou ve škole probíhat stavební práce, v jejichž důsledku by nebylo možné zajistit prostředí odpovídající hygienickým standardům a zejména opatření, která souvisí s bezpečností dětí.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Testování - 22. a 29. 11. 2021

Vážení rodiče,

vláda ČR dnes schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat další kola testování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří na onemocnění covid-19 ve dnech 22. a 29. listopadu 2021.

Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu jako v předešlém období.

Věřím, že odpovědným přístupem společně zvládneme současnou nepříznivou situaci.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Testování 15. 11. 2021

Vážení rodiče,

na základě MO MZDR č. j.: 14600/2021-20/MIN/KAN ze dne 27. 10. 2021 s účinností od 1. 11. 2021 a dle MO MZDR č.j.: 14600/2021-21/MIN/KAN ze dne 1. 11. 2021 s účinností od 8. 11. 2021 bude probíhat na naší škole další kolo plošného testování 15. 11 .2021 neočkovaných žáků ZŠ a SŠ na nemoc Covid-19.

Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu jako v předešlém období.

Opět platí, že testovat se nemusí ti, kteří mají plné očkování, a ti, kteří jsou ve lhůtě 180 dnů po prodělané nákaze.

Ten, kdo nebude v den testování přítomen, bude testován v náhradním termínu – následující den po příchodu do školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Plošné testování - listopad 2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci a vzhledem k doporučení KHS bude naše škola dne 1. 11. 2021 a 8. 11. 2021 plošně testovat neočkované žáky ZŠ a SŠ na nemoc Covid-19.
Organizace testování bude probíhat ve stejném režimu jako v září. Testovat se nemusí ti, kteří mají plné očkování, a ti, kteří jsou ve lhůtě 180 dnů po prodělané nákaze.
Ten, kdo nepřijde do školy v pondělí, bude testován následující den.
Věřím, že pochopíte nutnost tohoto opatření a vše proběhne bez větších komplikací.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

od středy 27. října do pátku 29. října 2021 budou probíhat podzimní prázdniny. Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 27. října od 8 do 13 hodin.

V současné chvíli předpokládáme, že výuka všech ročníků OŠ i ZŠ bude po skončení podzimních prázdnin probíhat bez zásadních omezení.

MŠMT zvažuje 1. 11. 2021 povinné testování žáků na nemoc Covid-19. Případné informace o organizaci tohoto opatření zveřejníme ihned po jeho vyhlášení na webových stránkách školy.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prožití podzimních prázdnin.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno.

Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 27. 9. 2021 v provozu školní výdejna a školní družina.

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační důvody spojené se zajištěním provozu školy.

V Plzni dne 6. 9. 2021

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy