Vyhlášení ředitelského volna - 29. září 2023

Vážení rodiče,

informaci o vyhlášen ředitelského volna dne 29. září 2023 naleznete zde.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Organizace prvního týdne školního roku 2023/24

Vážení rodiče,

provoz naší školy bude v prvním týdnu školního roku následující:

Mateřská škola:

  • Od 4. 9. 2023 standardní provoz v čase 7:00 – 16:00 hodin

Základní škola:

  • pondělí 4. 9. 2023: 8:15 – 9:00 hodin; školní družina není v provozu
  • 5. a 6. 9. 2023: 1. – 4. třída končí vyučování ve 11:50 hodin
                           5. – 10. třída končí vyučování ve 12:45 hodin
  • od čtvrtka 7. 9. 2023 probíhá vyučování dle rozvrhu

 Střední škola:

  • pondělí 4. 9. 2023: 8:15 – 9:00 hodin
  • od 5. 9. 2023 probíhá vyučování dle rozvrhu

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Ukončení školního roku a prázdninový provoz školy

Vážení rodiče,

dne 30. 6. 2023 končí vyučování rozdáním vysvědčení v 9:00 hodin. Školní družina bude v provozu 9:00 - 16:00 hodin.

Vyučování začíná dne 4. 9. 2023. Tento den nebude v provozu školní družina. Mateřská škola bude fungovat v obvyklém režimu.

 

V období letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2023, bude v provozu sekretariát školy:

PO 8:00 - 14:00 hodin
ÚT - PÁ 8:00 - 13:00 hodin

Telefonní číslo 725 548 210 bude dostupné každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 - VÝSLEDKY

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne 26. 5. 2023

Pozvánka na letní slavnost 2023

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na naši letní slavnost, která se uskuteční dne 16.6. 2023 od 9.00 hod. na zahradě školy. V případě nepříznivého počasí bude akce odložena, o této skutečnosti vás budeme informovat.
Pokud vše dobře dopadne, přijede podpořit naši školu i krátkým vystoupením zpěvačka a herečka Radka Fišarová, která výtěžek ze zde prodaných CD nosičů věnuje naší škole.
Rodiče, kteří se slavnosti zúčastní, mohou přijít ráno před zahájením akce i se svým dítětem a po jejím ukončení společně odejít. V průběhu konání slavnosti si také zajistí nad svým dítětem dohled. Případné odhlášení obědů konzultujte s paní Valentovou a třídním učitelem. Prosím, případnou účast na akci potvrďte do pátku 2.6.2023 třídnímu učiteli. 

Těšíme se na setkání, Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

 

Prázdninový provoz mateřské školy 2022/2023

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude v červenci a srpnu uzavřena. Prázdninový provoz ve dnech 3. 7. - 31. 7. 2023 bude zajišťovat Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 na adrese Ke Špitálskému lesu 3. V případě zájmu o docházku Vašeho dítěte oslovte vedoucí naší mateřské školy Andreu Strnadovou, která Vám předá přihlášku a potřebné informace.

Výsledky přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2023/24 - odvolací řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanovením § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s ustanovením § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Na základě odvolání proti rozhodnutí Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace se napadené rozhodnutí mění takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

9

je přijat/a

23

je přijat/a

ke vzdělávání v odborné škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Zveřejněno 17. 5. 2023

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Vydávání rozhodnutí o přijetí na SŠ a odevzdání Zápisového lístku

Vážení rodiče a budoucí žáci střední školy,

všichni přijatí žáci musí do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí odevzdat tzv. Zápisový lístek. Zkontrolujte, že jste vyplnili a podepsali údaje v rámečku pod číslem 1. Podepsaný musí být zákonný zástupce i žák.

Zápisové lístky můžete odevzdávat vedoucí učitelce SŠ PaedDr. Marvánkové v úterý 2. 5. 2023 v čase 8:00 - 15:00 hodin, ve čtvrtek 4. 5. 2023 v čase 10:00 - 16:00 hodin, v jiné dny je převezme sekretariát školy v čase 8:00 - 12:00 hodin.