Školní družina

Školní družinu navštěvují žáci Základní školy a Základní školy speciální v době před a po vyučování. Hlavní náplní jsou pracovní a výtvarné činnosti, dále pak činnosti hudební, tělesné, relaxační aj. Také si zde děti zábavnou formou opakují školní učivo. V družině je k dispozici počítač, kde děti hrají různé hry. Pokud je pěkné počasí, tráví odpoledne na školní zahradě.

Školní družina pracuje podle výchovně vzdělávacího programu s názvem HRAJEME SI SPOLU.

Družina je pro školáky otevřena v časech 7,15 - 8,00 hodin a 12,00 - 15,00 hodin.

 

Přihlášku do školní družiny najdete zde.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ve školním roce 2021/2022:

Kapacita ŠD je 24 žáků, ve školním roce 2021/2022 budou otevřena tři oddělení, každé s maximálním počtem 8 žáků.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněných přihlášek a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to do maximální stanovené kapacity ŠD. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka ředitelka školy na základě těchto kritérií:

  • nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku
  • dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku
  • zájemci z vyšších ročníků budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD na základě věku (od nejmladšího po nejstaršího)