Stravování

Obědy pro žáky naší základní školy dovážíme z jídelny ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Mohylově ulici v Plzni na Doubravce (www.sluchpost-plzen.cz - záložka jídelna), která je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna.

Obědy si zákonní zástupci dětí objednávají u kontaktní pracovnice paní Martiny Valentové (tel. 777 354 732).

Přihlášku ke stravování najdete zde.

 

Cena obědů platná pro školní rok 2023/24:

MŠ 3-6 let 28,- Kč
MŠ 7 let 28,- Kč
ZŠ 7-10 let 35,- Kč
ZŠ 11-14 let 37,- Kč
ZŠ 15 a více let 40,- Kč

 
Jídelníček na aktuální týden: