Vyučování

Vyučování začíná po celý rok v 8,15 hodin. Škola je otevřena v 7,55 hodin, žáci přicházejí a odcházejí v doprovodu rodičů, zákonných zástupců nebo jejich zplnomocněnců.

8,15 - 9,45   blok dvou vyučovacích hodin
9,45 - 10,10   přestávka
10,10- 10,55    
11,05 - 11,50    
12,00 - 12,45    
12,55 - 13,40    
13,40 - 14,30   přestávka na oběd
14,30 - 15,15    
15,25 - 16,10