Stravování

Obědy pro děti naší mateřské školy dovážíme z jídelny ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Mohylově ulici v Plzni na Doubravce (www.sluchpost-plzen.cz - záložka jídelna), která je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna.

Obědy si objednávají zákonní zástupci prostřednictvím kontaktní pracovnice paní Martiny Valentové, tel. 777 354 732. Přihlášku ke stravování naleznete zde.

Dopolední a odpolední svačiny zajišťují svým dětem rodiče - zákonní zástupci.

 

Pokud se dítě nemůže stravovat formou, kterou zajišťuje škola (obědy), dokládá potvrzení od lékaře a oběd předává do MŠ jeho rodič/zákonný zástupce, který zodpovídá za jeho nezávadnost. Tyto obědy jsou uchovány a podávány dle platných hygienických norem.

 

Během celého dne je dodržován pitný režim dětí.

 

Cena obědů platná pro školní rok 2023/24:

MŠ 3-6 let 28,- Kč
MŠ 7 let 28,- Kč
ZŠ 7-10 let 35,- Kč
ZŠ 11-14 let 37,- Kč
ZŠ 15 a více let 40,- Kč

Jídelníček na aktuální týden: