Režim dne

7,00 - 8,00   příchody dětí do MŠ
7,00 - 8,40   individuální hry a činnosti dětí, ranní kruh
8,40 - 9,00   ranní cvičení, hygiena
9,00 - 9,20   přesnídávka
9,20 - 9,40   dopolední řízená výchovná činnost - skupinová, individuální
9,40 - 9,50   hygiena, příprava na pobyt venku
9,50 - 11,20   pobyt venku
11,20 - 11,30   hygiena, odchody dětí
11,30 - 12,00   oběd
12,00 - 12,15   hygiena, odchody dětí
12,15 - 13,45   odpolední odpočinek
13,45 - 14,00   svačina
14,00 - 16,00   individuální hry a činnosti dětí, odchody dětí