Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru středního vzdělávání 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá.

Počet přijímaných uchazečů: 5

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení: zde

Podmínky přijetí jsou pro 1. i 2. kolo shodné, viz níže.

Pro více informací kontaktujte vedoucí učitelku střední školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402.

 

_____________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 NALEZNETE ZDE.

 ____________________________________________________________________________________

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do těchto oborů středního vzdělávání:

78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
zaměření: manuální dovednosti
předpokládaný počet přijatých žáků: 7

Obor Praktická škola jednoletá je určen pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří obvykle ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální.

 

78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
zaměření: práce v domácnosti
předpokládaný počet přijatých žáků: 9

Obor Praktická škola dvouletá je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

 

Podání přihlášky:

Zájemce o studium si může podat až 3 přihlášky do oborů středního vzdělávání, a to jedním z následujících způsobů:

Podrobné informace najdete na webových stránkách Přihlášky na střední (klikněte).

Prosíme, ve vlastním zájmu pečlivě vyplňujte kontaktní údaje (tj. e-mail a telefonní číslo) pro snadnější kontakt se školou v případě nesrovnalostí, chybějících údajů apod.

Přihlášku k přijímacímu řízení podává uchazeč/ka v době od 1. do 20. února 2024.

 

Podmínky přijetí:

1. Podání přihlášky v řádném termínu se všemi požadovanými přílohami, kterými jsou:

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - musí obsahovat kód oboru/oborů, kam se uchazeč/ka hlásí
 • Aktuální doporučení školního poradenského zařízení (kopie), ze kterého vyplývá, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, které jej opravňují k zařazení do vybraného oboru střední školy zřízené podle § 16 školského zákona; nové doporučení platné od 1. 9. 2024 musí přijatý žák předložit nejpozději v den nástupu do praktické školy
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za poslední 2 roky školní docházky v základní škole  -vydá příslušná ZŠ; kopii vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku dokládá přijatý/á uchazeč/ka nejpozději v den zahájení studia v praktické škole, tj. 2. 9. 2024

2. Absolvování školní přijímací zkoušky, která se skládá z přijímacího pohovoru a praktické zkoušky

 • uchazeč, který absolvoval předchozí vzdělání v zahraničí, prokazuje znalost českého jazyka pohovorem

 

Kritéria přijetí:

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - Praktická škola jednoletá (klikněte)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení - Praktická škola dvouletá (klikněte)

 

Školní přijímací zkouška:

Termíny konání školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitelka školy nejpozději 14 dní před konáním první z nich. Budou se konat v období 15. 3. - 23. 4. 2024 a budou zveřejněny:

 • na úřední desce školy v prostoru před hlavní budovou školy (Macháčkova 45)
 • na webových stránkách školy

Uchazečům, kteří podali přihlášku prostřednictvím DIPSY, bude zaslána prostřednictvím tohoto systému. Uchazečům, kteří odevzdali přihlášku v listinné podobě, bude pozvánka zaslána doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce.

 

Nahlížení do spisu:

Všichni uchazeči (zákonní zástupci) mají možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí či nepřijetí ke vzdělávání. Nahlížení do spisu bude možné u vedoucí střední školy PaedDr. Dagmar Marvánkové v těchto termínech:

 • 10. 5. 2024, 8 - 10 hodin
 • 13. 5. 2024, 8 - 10 hodin
 • 14. 5. 2024, 8 - 10 hodin

 

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. května 2024:

 • v digitálním přihlašovacím systému DIPSY
 • na úřední desce školy v prostoru před hlavní budovou školy (Macháčkova 45)
 • na webových stránkách školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se nevyhotovují v písemné formě a uchazečům se nezasílají.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí učitelku odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.