Zápis žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45 v termínu:

  • 4. dubna 2023: 14,00 - 15,30 hodin
  • 5. dubna 2023: 11,00 - 13,00 hodin

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

K zápisu přineste s sebou:

  • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
  • cizinci doklad o trvalém pobytu
  • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
  • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

  • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
  • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

 

Do naší školy přijímáme:

a) žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - mentálním postižením, poruchou autistického spektra, kombinací vad (součástí kombinace vad je mentální postižení). Podmínkou pro zařazení dítěte je písemná žádost jeho zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení

b) děti s uvedeným znevýhodněním, které již měly odklad zahájení povinné školní docházky

c) děti s uvedeným znevýhodněním, které k 1. 9. 2023 musí zahájit povinnou školní docházku

 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity školy, t. j. do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.