Praktická škola jednoletá

Zaměření, kód oboru:

  • manuální dovednosti
  • 78-62-C/01

Druh studia, délka a forma vzdělávání:

  • nižší střední vzdělání bez výučního listu
  • 1 rok, denní forma
  • studium je ukončeno praktickou a ústní závěrečnou zkouškou

Charakteristika oboru:

  • rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a kombinacemi různých postižení
  • vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním životě a na sebeobsluhu
  • dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • žák nezískává výuční list

Uplatnění absolventa:

  • absolventi jsou v rámci studia připravování pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby, v chráněných dílnách nebo ve vlastní domácnosti