Přehled vybraných pomůcek, učebnic, materiálů a odkazů, které souvisejí s problematikou PAS

Organizace věnující se klientům s PAS (poruchy autistického spektra):

 • praha.apla.cz - NAUTIS, Národní ústav pro autismus (dříve APLA Praha)   
 • autismus.cz - Portál o poruchách autistického spektra
 • autistik.eu - Spolek AUTISTIK
 • autismus.ped.muni.cz - Autistické centrum
 • dobromysl.org - Organizace Dobromysl o. p. s. poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob.
 • internetporadna.cz - InternetPoradna.cz poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením, osobám pečujícím a seniorům, poradenství s "linkou důvěry" pro ZP a jejich okolí
 • rain-man.cz - RAIN MAN, Spolek rodičů a přátel dětí s autismem
 • rett-cz.com - Spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem
 • osobniasistent.cz/osobni-asistence - Hewer, poskytování osobní asistence osobám se zdravotním postižením, dětem s Downovým syndromem a autistickým dětem

Internetové stránky, které se věnují problematice znevýhodněných jedinců:

 • modraberuska.cz - internetový portál Modrá beruška, aktuální informace o problematice PAS
 • pecujici.cz– web věnovaný pomoci dlouhodobě nemocným - publikace, příručky, příběhy a poradna
 • infoposel.cz– informační systém pro zdravotně postižené - legislativa, kompenzační pomůcky, poradna, adresář služeb, články
 • alternativnikomunikace.cz- SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK; pomůcky, počítačové programy, semináře, rady, metody a postupy při náhradním způsobu dorozumívání se s jedinci, kteří neovládají mluvenou řeč
 • muzes.cz- internetová podoba novin „Můžeš“ pro zdravotně postižené
 • autistickaskola.cz – základní škola a speciálně pedagogické centrum, publikace a akreditované kurzy na vzdělávání žáků s PAS
 • alfabet.cz– informační servis pro rodiče zdravotně postižených dětí
 • help24.cz- stránky věnované krizové pomoci
 • zvlastnisourozenci.wz.cz- stránky pro sourozence dětí s autismem a sourozence handicapovaných dětí
 • atypmagazin.cz - časopis pro lidi s jinakostí a jejich okolí, zkušenosti, příběhy a rozhovory
 • ferovaskola.cz/akademie-pro-reditele - rozvojový program pro ředitele základních škol - nový pohled na vedení školy
 • chaloupky.cz - integrace znevýhodněných dětí a mládeže prostřednictvím zahradní terapie (V. Meziříčí)
 • mujautismus.cz – informace o autismu a Aspergerově syndromu pro rodiče, autisty i odborníky; autorádio, knihy o autismu
 • autiste.blog.cz – zkušenosti s dětmi s PAS
 • zrzi.cz – informace o autismu, články dívky s autismem
 • www.inkluzivniskola.cz  - podpora ve školy, materiály a tipy do výuky, žáci s OMJ

Pracovní listy a interaktivní úkoly:

 • rysava.websnadno.cz– interaktivní procvičování učiva pro žáky 1. stupně
 • english-time.eu/ - interaktivní hry, videa a pracovní listy k procvičení
 • vesela-chaloupka.cz/ - Výukové materiály a pomůcky, didaktické hry a různé materiály pro práci s dětmi od předškolního věku
 • toporopa.eu/cz - interaktivní cvičení z oblasti zeměpisu
 • naberanku.cz/vyukove-materialy - výukové materiály, interaktivní hry, videa a cvičení k jednotlivým školním předmětům
 • dumy.cz - portál pro sdílení digitálních výukových materiálů
 • prosisu.blogspot.cz – informace, tipy a nápady na hraní a péči o děti s autismem, metodiky, pracovní listy, komunikační obrázky
 • pripravy.estranky.cz – vzdělávací portál pro učitele i děti
 • freeprintable.com/free-printable-preschool-worksheets - pracovní listy pro vzdělávání předškolních dětí
 • zabavneuceni.cz - hry, vzdělávací sešity a didaktické pomůcky
 • predskolaci.cz - aktivity, náměty pro učitele, rodiče i děti v mateřské školce, škole i pro mimoškolní vzdělávání
 • skolakov.eu – zábavná cvičení z českého jazyka, matematiky, prvouky a vlastivědy
 • kaminet.cz - interaktivní cvičení češtiny, matematiky a angličtiny
 • www.eschovka.cz – prostor pro sdílení materiálů, výukové pracovní listy, projekty, hry, kartičky

Pomůcky, didaktické hry a hračky pro klienty s PAS:

Úprava pracovního prostředí, motivace, denní režimy, procesní schémata atd.:

Sociální dovednosti:

Publikace:

 • Bělohlávková, L.: Rozvoj sociálních dovedností: Metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem (pracovní listy v tematických okruzích - emoce, neverbální a verbální komunikace, vztahy s druhými lidmi)
 • Straussová, R., Knotková, M., Mátlová. I.: Obrázkový slovník sociálních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra
 • Čadilová, V., Žampachová, Z.: Petr a jeho příběhy: aneb jak se učit správně chovat pomocí obrázků
 • Lisá , E. : Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ (32 her rozdělených na pět různých komunikačních témat)
 • Šimanovský, Zdeněk: Hry pro zvládání agresivity a neklidu: Napětí, uvolnění, koncentrace

Učebnice, odborné knihy a publikace:

Matematika:

Čeština:

Čtení:

Angličtina:

Psaní, grafomotorika:

Naukové předměty:

Pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci:

Výukový software:

 • TERASOFT (informační web pro školy i pro soukromé osoby)
 • TS Přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6 – šest výukových CD romů s různými tématy (Rostliny a houby,
 • Živočichové a rostliny cizích krajin, Živočichové a rostliny ČR, Žiji s námi, Poznáváme naši přírodu, Poznáváme živočichy a rostliny), které vynikají především nebývalým rozsahem výukového materiálu (fotografie, ilustrace i text). Jsou dobře strukturované.
 • TS Chemie 1 – Názvosloví anorganické chemie – velmi názorné.
 • Vocabulary Worksheet Factory pro anglický jazyk
 • Dynamická geometrie, Pachner pro matematiku
 • pro nákup IT: PRO WISE ALL-IN-ONE - nástroj pro individuální a skupinovou výuku (tablet)

Literatura:

 • Hladká, Lenka, Pavlištíková, Alena: Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Straussová, R.: Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS
 • Martincová, Marie, Cejpková, Dana: Básničky a písničky pro naše malé zajíčky: metodická příručka, praktické návody, rozkreslené texty
 • Kurfürstová, Jana, Zobačová, Hana: Výtvarné postupy (nejen) pro děti, Pasparta
 • Metodiky výchovně - vzdělávacího procesu osob s PAS - autistickaskola.cz/cs/nabizime/publikace-metodiky-vychovne-vzdelavaciho-procesu-osob-s-pas
 • Tuckermann, Häußler, Lausmann: Strukturované učení v praxi: Uplatnění principů Strukturovaného učení v prostředí běžné školy
 • Bittmannová Lenka, Bittmann Julius: Podpora začlenění žáka s PAS do třídního kolektivu (Prevence šikany prostřednictvím besed se spolužáky, rodiči a pedagogy)
 • Hanáková, A., Stejskalová, K.: Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání (soubor metodických listů – upol.cz – inkluzivní vzdělávání)
 • Bittmannová Lenka, Bittmann Julius: Prevence a účinné řešení šikany: U žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem
 • Bělohlávková, Lucie: Rozvoj sociálních dovedností: Metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem
 • Pešek, Roman: Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem
 • Divoká, Jana a kol.: Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole: Z pohledu dítěte, rodiče a učitele