Postup při přijímání nových klientů

  • zákonný zástupce se telefonicky spojí s administrativní pracovnicí SPC, ta ho zaeviduje do seznamu
  • přibližně do 14 dnů se ozve speciální pedagožka, která Vás bude mít v péči a domluví s Vámi termín návštěvy

 Co k nám budete potřebovat?

  • na první setkání do SPC s sebou, prosím, vezměte kopie lékařských zpráv, psychologického vyšetření či další zprávy s potvrzenou diagnózou 
  • přezůvky
  • dětem můžete vzít malou svačinu a pití