Dokumenty ke stažení

 

Školní řády: Školní řád mateřské školy
  Školní řád základní školy
  Školní řád střední školy
   
Zápis do ZŠ: Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
  Žádost o přijetí do ZŠ
  Žádost o odklad povinné školní docházky
  Dotazník - školní matrika
   
Družina: Přihláška do družiny
   
Zápisy do MŠ: Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
  Přihláška k zápisu do MŠ
  Dotazník - školní matrika
  Informovaný souhlas se zařazením dítěte do organizační formy vzdělávání
  Evidenční list pro dítě v mateřské škole
   
   
   
Stravování ZŠ a MŠ: Přihláška ke stravování