Základní škola speciální

Naše základní škola speciální vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního a tělesného postižení a s PAS (poruchy autistického spektra), případně kombinací postižení. Má deset ročníků, je rozdělena na I. stupeň (1. - 6. ročník) a II. stupeň (7. - 10. ročník).
Povinná školní docházka trvá 9 let, ale protože Základní škola speciální je desetiletá, žák dosáhne základů vzdělání až po deseti letech školní docházky.

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání DOKÁŽEME TO SPOLEČNĚ.

 Před nástupem do Základní školy speciální může dítě navštěvovat přípravný stupeň ZŠ speciální, který trvá až tři roky.

 

Po ukončení povinné školní docházky mají žáci možnost pokračovat ve vzdělávání v naší Praktické škole dvouleté nebo v dvouletém oboru Zahradnická výroba.