Praktická škola dvouletá

Zaměření, kód oboru:

 • Práce v domácnosti
 • 78 – 62 – C / 02

Druh studia, délka a forma vzdělávání:

 • nižší střední vzdělání bez výučního listu
 • 2 roky, denní forma

Charakteristika oboru:

 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, na doporučení školského poradenského zařízení vypracují vyučující individuální vzdělávací plán.
 • Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky.
 • Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Požadavky na vybavení žáka:

 • přezůvky do školy, cvičební úbor a obuv, obvyklé psací potřeby, pastelky, pravítko, jednoduchá kalkulačka, lepidlo
 • zástěra, příspěvek na nákup potravin pro výuku předmětu Příprava pokrmů
 • další požadavky na vybavení upřesní třídní učitelka při zahájení školního roku

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:

 • Vzdělání je ukončeno praktickou a ústní závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání  je Vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Žák nezískává výuční list.

Uplatnění absolventa:

 • Absolventi Praktické školy dvouleté jsou v rámci studia připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.