Sazebník

Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Ředitel školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Úhrada je příjmem školy.

Sazebník:

 Za 1 hodinu práce úředníka (vyhledávání, kopírování a vypracování odpovědi)  50,- Kč
 Za 1 hodinu práce úředníka spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací  50,- Kč
Za sepsání žádosti  20,- Kč
 Za kopírování formátu A4, 1 ks    2,- Kč
 Za odeslání informace  poštovné a jiné poplatky dle sazeb České pošty
 Další věcné náklady  dle formy poskytované informace