Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň Skvrňany vznikl především z důvodu nastavení pravidel spolupráce školy a rodičů nebo zákonných zástupců dětí a žáků. Spolupráce je cílena především na dny oslav vánočních svátků a letních slavností, kdy se pořádají společná setkání a rodiče pomáhají s přípravou škole.

Jednoročně se koná setkání Spolku, kde je členům předkládána zpráva o hospodaření, kde se diskutuje nejen o škole, možnostech sponzoringu, ale sdílí se i další záležitosti související se vzájemnou spoluprací.

Spolek má svůj bankovní účet, na který je možné přispívat. Takto získané prostředky slouží především k financování výletů, školních slavností a podobných příležitostí, které nelze hradit ze školních zdrojů.

Statutárním orgánem je výbor Spolku, nejvyšším orgánem je členská schůze.

Bankovní účet: 3121139002/5500

IČO: 49747118

Sídlo: OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45

Tel.: 377 931 648