SPC - Speciálně pedagogické centrum

Součástí naší školy je i Speciálně pedagogické centrum.

Zajišťuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, více vadami, opožděným psychomotorickým vývojem, autismem, jejich rodičům a pedagogům na území celého Plzeňského kraje.

Více informací o SPC se můžete dozvědět zde.