Přípravný stupeň ZŠ speciální

Přípravný stupeň ZŠ speciální je formou předškolního vzdělávání žáků s mentálním, popř. kombinovaným postižením.

Do přípravného stupně jsou přijímány děti od 5 let věku a mohou jej navštěvovat dle individuální potřeby až dva roky. Má za úkol umožnit školní vzdělávání žákům, kteří se vzhledem ke svému mentálnímu postižení, případně i z dalších důvodů (porucha autistického spektra, zdravotní obtíže, příp. sociální) nemohou připravovat na vstup do školy např. v mateřské škole běžného typu. Práce na tomto stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do ZŠ. Učební osnovy přípravného stupně nejsou vnitřně diferencovány podle jednotlivých ročníků. Umožňují pracovat s každým žákem podle jeho individuálních možností a schopností .