Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Aktuální informace k přijímacímu řízení:

Přijímací řízení probíhá podle celostátně vyhlášených termínů, rozhodnutí o přijetí může být tedy zveřejněno nejdříve 19. května 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy v budově Macháčkova 45, která je trvale přístupná.

Kladné rozhodnutí o přijetí se nerozesílá poštou, po dohodě jej vydáme do vlastních rukou. Poštou na adresu se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Žáci jsou evidováni pod individuálním kódem, který vám sdělíme.

Do 10 pracovních dnů od uveřejnění musí žák odevzdat zápisový lístek, kterým potvrdí, že chce od 1. 9. 2021 skutečně nastoupit na obor, na který je přijat. Následně nám, prosím, po ukončení školního roku zašlete kopii posledního vysvědčení z června 2021, kde je zapsán počet let splněné školní docházky.

 Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

 

 

Podání přihlášky:

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč doručit nejpozději do 1. března 2021 - osobně nebo poštou na adresu školy.

Doklady potřebné pro přijímací řízení:

 1. Vyplněná přihláška s potvrzením lékaře. Prosíme, vyplňte pečlivě telefonní a e-mailová spojení, podpis žáka i zákonných zástupců, rodné číslo.
 2. Kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku., nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky
 3. Do 30. 6. 2021 doporučení školského poradenského zařízení pro školní rok 2021/2022, kde bude doporučeno vzdělávání v oboru středního vzdělávání v naší škole a uveden stupeň podpůrných opatření.
 4. Zápisový lístek. Odevzdává se do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 5. Doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle § 20 odst. 3 Školského zákona (jen cizinci)

Kritéria přijetí:

 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami - mentálním postižením, autismem nebo kombinací postižení
 • splnění povinné školní docházky do 30. 6. 2021
 • doporučení školského poradenského zařízení - závažnost postižení, nemožnost vzdělávání v náročnějším učebním oboru
 • hodnocení žáka a výsledky kvalifikace v základní škole
 • zájem žáka o vzdělávání - podle aktuální situace doporučujeme osobní návštěvu školy a pohovor vyučujících se žákem nebo telefonickou konzultaci s vedoucí učitelkou střední školy)
 • příslušný obor bude otevřen v případě, že se přihlásí minimálně 6 uchazečů

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Rozhodnutí bude vypracováno v měsíci dubnu a od 26. dubna 2021* budou výsledky uveřejněny na webových stránkách školy a u vstupních prostor školy. Uchazeči jsou evidováni pod identifikačními čísly, která jim budou sdělena e-mailem. Poštou se zasílají pouze oznámení o nepřijetí.

V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu volných míst, rozhoduje o přijetí ředitelka školy. Zohledňuje se doba předchozího vzdělávání, studijní výsledky, doporučení lékaře a školského pedagogického zařízení i možnost vzdělávat se v jiném učebním oboru.

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků je přijatý uchazeč povinen předat naší škole Zápisový lístek, který obdrží od své základní školy v průběhu března. Pokud se ke studiu hlásí žák, který ZŠ absolvoval dříve, vydává Zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se termíny mohou nařízením vlády změnit.

*Aktualizace termínů zde.