Přijímací řízení pro rok 2022/2023


Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

 

Zájemce o studium může podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva obory v rámci jedné školy.

Přijímací řízení probíhá podle celostátně vyhlášených termínů, rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v dubnu 2022.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy v budově Macháčkova 45, která je trvale přístupná.

Kladné rozhodnutí o přijetí se nerozesílá poštou, po dohodě jej vydáme do vlastních rukou. Poštou na adresu se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Žáci jsou evidováni pod individuálním kódem, který vám sdělíme.

Předpokládaný počet přijatých žáků oboru Praktická škola jednoletá: 6

Předpokládaný počet přijatých žáků oboru Praktická škola dvouletá: 10

Předpokládaný počet přijatých žáků oboru Zahradnická výroba: 7 (obor nebyl ve školním roce 2021/2022 otevřen pro nedostatek uchazečů)

Do 10 pracovních dnů (do 12.5.) od uveřejnění výsledků musí žák, který byl přijat, odevzdat zápisový lístek, kterým potvrdí, že chce od 1. 9. 2022 skutečně nastoupit na obor, na který se hlásil.

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete zde: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (cermat.cz)

 

Podání přihlášky:

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč doručit nejpozději do 1. března 2022 - osobně nebo poštou na adresu školy.

Doklady potřebné pro přijímací řízení:

 1. Vyplněná přihláška s potvrzením lékaře o vhodnosti vybraného oboru pro žáka.
 2. Kontaktní údaje na přihlášce. Prosíme, vyplňte pečlivě adresu, telefonní a e-mailová spojení, podpis žáka i zákonných zástupců, rodné číslo.
 3. Kopie vysvědčení nebo vyplněné a školou potvrzené známky na přihlášce z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 4. Kopie dokumentu školského poradenského zařízení, který potvrzuje speciální vzdělávací potřeby v tomto školním roce
 5. Zápisový lístek. Odevzdává se do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 6. Doklad o pobytu cizince dle § 20 odst. 3 Školského zákona (jen cizinci)
 7. Dodatečně, nejpozději v den zahájení studia, předloží žák vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, kde je na zadní straně potvrzeno splnění povinné školní docházky a dosažený stupeň vzdělání. Ve většině případů to bude vysvědčení z 30. 6. 2022.
 8. Dodatečně, nejpozději v den zahájení studia, předložte doporučení školského poradenského zařízení pro školní rok 2022/2023, kde bude navrhováno vzdělávání v naší škole.

 

Kritéria přijetí:

 1. žák se speciálními vzdělávacími potřebami, které odpovídají RVP (přiložit aktuálně platné doporučení)
 2. potvrzení lékaře - zdravotní stav odpovídající nárokům oboru (respektování a porozumění pokynům, zvládání aktivit mimo budovu školy, exkurze, nákupy v obchodě, práce v kuchyni, s nářadím apod.)
 3. podání řádně vyplněné přihlášky do 1. 3. 2022
 4. splnění 9 let povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání
 5. hodnocení žáka a výsledky klasifikace v posledních dvou ročnících ZŠ s přihlédnutím k opatřením MŠMT k hodnocení 2. pololetí roku 2019/2020.
 6. přijímací pohovor – individuálně, po předchozí domluvě, v termínu od 7. března do 26. dubna 2022.
  Osnova pohovoru:
  • motivace žáka ke studiu, jeho koníčky, zájmy
  • komunikační a sociální dovednosti, plány na uplatnění po absolvování školy
  • písemný projev a čtenářské dovednosti
  • orientace v prostředí, všeobecný přehled
  • zkouška zručnosti, sebeobsluha


Hodnocení kritérií

Max. 100 bodů

Kritéria 1. – 5. po 10 bodech, pohovor se žákem 50 bodů.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Příslušný obor bude otevřen v případě, že se přihlásí minimálně 6 uchazečů.

V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu volných míst, rozhoduje o přijetí ředitelka školy na základě kritérií.

Rozhodnutí bude vypracováno v měsíci dubnu a od 28. dubna 2022 budou výsledky uveřejněny na webových stránkách školy a u vstupních prostor školy. Uchazeči jsou evidováni pod identifikačními čísly. Poštou se zasílají pouze oznámení o nepřijetí.

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků je přijatý uchazeč povinen doručit naší škole Zápisový lístek, který obdrží od své základní školy v průběhu března. Pokud se ke studiu hlásí žák, který ZŠ absolvoval dříve, vydává Zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Nejpozději v den nástupu je žák povinen předložit poslední vysvědčení ze ZŠ (ve většině případů ze dne 30.6.2022)

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se termíny mohou nařízením vlády změnit.